אודות בצלאל > הוגנות מגדרית

הוגנות מגדרית

השאיפה לשוויון והוגנות מגדרית נוגעת לכל תחום באקדמיה ולכל מרחביה המקצועיים והחברתיים.
 
במרץ 2018, החליטה האקדמיה בצלאל להתניע תהליך עבודה מוסדר למען קידום שוויון והוגנות מגדרית, כחלק ממהלך המתנהל בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, תוך שימת לב לאמות המידה האקדמיות המקובלות ומבלי לפגוע בייחודה של בצלאל כאקדמיה לאמנות ועיצוב.

לפיכך תגדיר האקדמיה קידום על פי כישורים והישגים אך תוך שמירה על שוויון הזדמנויות ואיזון תעסוקתי מגדרי במשרות ההוראה והמנהלה, וכן תיצור מרחבי למידה הוגנים לסטודנטיות וסטודנטים עם זכויות והתאמות למגדרים נוספים.
 
רותי קנטור, מרצה בכירה במחלקה לתקשורת חזותית, היא יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית בבצלאל.
 
מוזמנות ומוזמנים לכתוב בנושאי הוגנות מגדרית:
gender_eq@post.bezalel.ac.il

למידע נוסף:

עקרונות ותוכניות לפעולה

נתונים

מכתב לאוכלוסיות בצלאל