אודות בצלאל > מתחם הנסן

בצלאל במתחם הנסן

כניסה ברח' גדליהו אלון 14

בית הספר לתארים מתקדמים של האקדמיה בצלאל פועל במתחם הנסן במודל ייחודי שבו אקדמיה ופעילות ציבורית וחברתית פועלות בצוותא.  במקום נמצאים התואר השני בעיצוב תעשייתי במסלולים עיצוב וטכנולוגיה, ניהול עיצוב ואודות עיצוב, תואר שני בעיצוב אורבני והתכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות במסלולים אוצרות ומחקר.  בנוסף מתקיימים במקום לימודי החוץ של בצלאל ומכינות שונות.

פרטי התקשרות:

התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי
טלפון: 02-633-2996
Idmaster@bezalel.ac.il

התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני
טלפון: 02-5631584
urbdes@bezalel.ac.il

התכנית לתואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות
טלפון: 02-5631584
m.a.prg@bezalel.ac.il

היחידה ללימודי חוץ
טלפון: 02-6249363
information@be.bezalel.ac.il