ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל: עו"ד דן מרידור 

גב' ג'נט אביעד
מר איקה אברבנאל
עו"ד ענת אגמון
גב' רוני גילת בהרב
מר עמיר בירם
מר גדעון בן צבי
גב' דניאלה וכסלר
עו"ד אליאס חורי 
גב' אסתר ברק לנדס
מר אודי ניסן
 
נציגי סנאט בוועד המנהל:
פרופ' מולי בן ששון
חן שפירא
אורה לב
מישל קישקה
פרופ' מרב סלומון
 

משרד רו"ח: ברייטמן אלמגור
יועץ משפטי: טל, קדרי שמיר ושות'
מבקר פנים: רו"ח בתיה קוצובאי