ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל: עו"ד דן מרידור 

גב' ג'נט אביעד
מר איקה אברבנאל
מר עמיר בירם
מר גדעון בן צבי
גב' דניאלה וכסלר
מר אודי ניסן
מר ג'ימס שניידר
גב' אסתר ברק לנדס
 
נציגי סנאט בוועד המנהל
פרופ' מולי בן ששון
פרופ' אריה קורצוויל
מר חיים פרנס
 

משרד רו"ח: האפט את האפט
יועץ משפטי: טל, קדרי שמיר ושות'
מבקר פנים: רו"ח בתיה קוצובאי