ועד מנהל

יו"ר הועד המנהל: עו"ד דן מרידור 

גב' ג'נט אביעד
מר איקה אברבנאל
גב' רוני גילת בהרב
מר עמיר בירם
מר גדעון בן צבי
גב' דניאלה וכסלר
עו"ד אליאס חורי 
גב' אסתר ברק לנדס
מר אודי ניסן
מר ג'ימס שניידר
 
נציגי סנאט בוועד המנהל:
פרופ' מולי בן ששון
פרופ' מישל קישקה
גב' מיכל איתן
 

משרד רו"ח: Deloitte
יועץ משפטי: טל, קדרי שמיר ושות'
מבקר פנים: רו"ח בתיה קוצובאי