קנסות בגין איחור

 

על הקורא מוטלת האחריות להחזיר את הספרים במועד. עיכוב בהחזרת הספרים כרוך בקנס.
הספרייה תשלח לדוא"ל של הקורא (כפי שהוא מעודכן במערכת) הודעות לגבי מצב ההשאלה שלו. אי שליחת הודעות על-ידי המערכת אינה פוטרת מהחזרת הספרים בזמן ומתשלום קנס בגין איחורים.
חשוב לעדכן את הספרייה על כל שינוי בדוא"ל שניתן לבצלאל בעת הרישום.
לפני תשלום קנס יש לפנות אל הספרייה לבדיקת גובה הקנס.
התשלום מתבצע בתשלומט (נמצא בקומה 7 ליד מרכז הפניות לסטודנט בהר הצופים ובקומת הכניסה במחלקה לארכיטקטורה), או באשראי באמצעות טלפון למרכז הפניות לסטודנט 02-5893314/291. את הקבלה על התשלום יש להביא אל הספרייה.
בהר הצופים. אפשר לשלם את הקנס גם במזומן במרכז הפניות לסטודנט.
ספר רגיל (פס צהוב), ספר להשאלה קצרה (פס כתום) וספרים לקורסים -  על כל יום איחור יוטל קנס בסך של  2 ש"ח לכל ספר.
ספר מיוחד (פס סגול או חום), עיתון כרוך, חוברת בודדת, DVD קלטת וידאו וכן ספרים השמורים לקורסים והם לא להשאלה - במקרים חריגים שהספרייה תאשר השאלתם -  על כל יום איחור ישולם קנס בסך של 35 ש"ח לכל ספר.
אם יש ספר באיחור והוא בר הארכה, ניתן לבצע הארכת השאלה עליו גם לאחר המועד בו נדרש להחזירו. במקרים אלה ייגבה הקנס בגין האיחור שנצבר ממועד תאריך ההחזרה הראשון ועד התאריך בו בוצעה הארכת ההשאלה.
ספרים שמוחזרים באיחור עד שעה 10:00 בבוקר (כולל החזרה לתיבת ההחזרות), יחשב תאריך החזרתם כתאריך היום הקודם, כולל חישוב קנסות. אבל, ספרים שמועד החזרתם חל ביום חמישי ולא מוחזרים עד סגירת הספרייה יחויבו בקנס על ימי שישי ושבת. הסיבה היא שספרים אלה, אם לא הוחזרו ביום חמישי עד שעת הסגירה, לא יכולים להשתתף בסבב ההשאלה של סוף-שבוע.
איחור בגין מילואים/מחלה - יש להציג אישור ותקופה זו תנוקה מן הקנס.תשלום קנסות - סרטון הדרכה