אודות בצלאל > ספריה > תשלום קנסות

תשלום קנסות

תשלום קנסות

לפני תשלום הקנס יש לפנות אל הספרייה לבדיקת גובה הקנס. התשלום מתבצע בתשלומט (הנמצא בקומה 7 ליד מרכז הפניות לסטודנט), או באשראי באמצעות טלפון שמספרו: 02-5893314/291, את הקבלה על התשלום יש להביא אל הספרייה. בהר הצופים. אפשר לשלם את הקנס גם במזומן במרכז הפניות לסטודנט.

ספר רגיל (פס צהוב), ספר להשאלה קצרה (פס כתום) וספרים לקורסים -  על כל יום איחור יוטל קנס בסך של  2 ש"ח לכל ספר.

ספר מיוחד (פס סגול או חום), עיתון כרוך, חוברת בודדת, DVD קלטת וידאו וכן ספרים השמורים לקורסים והם לא להשאלה - במקרים חריגים שהספרייה תאשר השאלתם -  על כל יום איחור ישולם קנס בסך של 35 ש"ח לכל ספר.

אם יש ספר באיחור והוא בר הארכה, ניתן לבצע הארכת השאלה עליו גם לאחר המועד בו נדרש להחזירו. במקרים אלה ייגבה הקנס בגין האיחור שנצבר ממועד תאריך ההחזרה הראשון ועד התאריך בו בוצעה הארכת ההשאלה.

תשלום קנסות - סרטון הדרכה