בוגרי האקדמיה


כדי לאפשר השאלות על הבוגר לבצע מספר פעולות:
• קבלת אישור מהמזכירות האקדמית על סיום הלימודים בבצלאל וקבלת מעמד "בוגר".
• הצגת האישור בספריה.
• תשלום עבור מנוי להשאלה בספריה.
קיימות 3 אפשרויות לתשלום. 400 ₪ מנוי לשנה. 200 ₪ מנוי לחצי שנה. 100 ₪ מנוי ל- 3 חודשים.
התשלום יתבצע במרכז פניות הסטודנט על פי הפניית הספרייה.
יש להציג בספריה אישור על התשלום.
• על הבוגר לחתום על טופס "כתב הרשאה" לאקדמיה המאפשר לאקדמיה לחייב את כרטיס האשראי שלו במקרה אובדן הספר, אי החזרתו או פגיעה בו.
• בוגרים יכולים לשאול עד 3 ספרים בו זמנית.
• נהלי הספרייה בנושאי השאלה, החזרה וקנסות בגין איחור ואובדן ספרים מחייבים גם את הבוגרים.