אודות בצלאל > ספריה > השאלה, הזמנה והחזרה

השאלה, הזמנה והחזרה

השאלת ספרים בחופשת סמסטר א'-2017

• ספרים שניתנים להשאלה רגילה + ספרים עם פס כתום, אשר תאריך החזרתם מה- 02.02.2017 ניתן להשאיל עד ה- 14.03.2017.
• הודעה זו לא תקפה לגבי ספרים של קורסים ל- 3 לילות אשר ניתנים ל - 3 לילות גם בחופשה (ספרים של קורסים שלא יוחזרו בזמן יחויבו בקנס).
• במקרה והספרים שברשותכם יוזמנו תודיע לכם הספרייה על כך ותתבקשו להחזירם.

חופשה נעימה,
הספרייה 02-5893277

ברור מצב השאלות והזמנות:

לאחר כניסה ל"חשבון משתמש" בפורטל הספרייה יש להקליד מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך לידה בן 6 ספרות.
ב"חשבון שלי" יש אפשרות לראות את מצב ההשאלות ומצב ההזמנות. ניתן להזמין ספר רק במקרה שהספר מושאל כבר על- ידי קורא אחר.

הזמנת ספרים:

יש לאתר את הספר המבוקש על- ידי חיפוש שלו בקטלוג הספרייה.
יש להיכנס לרשומה הרלבנטית וללחוץ על "מיקום הפריט והזמנו".
אם הספר מושאל יש ללחוץ על "כדי להזמין יש להיכנס לחשבון משתמש".
יש להקליד מספר זהות כולל ספרת ביקורת ותאריך לידה בן 6 ספרות וללחוץ על הזמנה ואישור.
אפשר לבצע הזמנה בדלפק השאלה או באמצעות הטלפון (02-5893277) על ידי מסירת מספר פרטים מזהים של הפריט.

הזמנת ספרים - סרטון הדרכה

הארכת משך ההשאלה:

ההארכה אינה אוטומטית ונעשית על-ידי הקורא. 
אפשר להאריך את תקופת ההשאלה באמצעות תוכנת הספרייה בלחיצה על הכפתור- "החשבון שלי". לאחר ההארכה יש לבדוק אם בוצעה ההארכה בהצלחה ואם היא נעשתה לכל הספרים או רק לחלקם.
אפשר להאריך את תקופת ההשאלה באמצעות פורטל הספרייה באינטרנט, בספרייה או באמצעות הטלפון 02-5893277.

לגבי ספרים רגילים וספרים עם פס כתום: תקופת ההשאלה כולל הארכה היא עד 46 ימים מתאריך ההשאלה המקורי, המחשב מאריך את תקופת ההשאלה של הספר אך יעצור כאשר הספירה תגיע ל-46 ימים מהתאריך המקורי של ההשאלה. אפשר להאריך ספרים גם כאשר ישנו איחור בהחזרתם, במקרה כזה הקנס מוקפא.

לסטודנטים של התואר השני: במקרה והתאריך, לאחר ההארכה האפשרית האחרונה, יהיה ביום שהסטודנט לא לומד - יש להתקשר לספריה לצורך שינוי תאריך ההחזרה ליום הראשון שבו הסטודנט לומד.

למרצים: במקרה והתאריך, לאחר ההארכה האפשרית האחרונה, יהיה ביום שהמרצה לא מלמד – יש להתקשר לספריה לצורך שינוי תאריך ההחזרה ליום הראשון שבו המרצה מלמד.

הארכת משך השאלה - סרטון הדרכה

קישור למדריך מודפס (בבניה)

מקרים בהם לא תתבצע הארכה:

תוכנת הספרייה תעצור את הארכה במקרים הבאים-
הפריט מוזמן.
תקופת ההשאלה המקסימאלית הסתיימה.
ספרים של קורסים להשאלה קצרה - לא ניתנים להארכה.
פריטים שלא ניתנים להשאלה והושאלו באופן חריג.

המלצות בנוגע להארכת תקופת השאלה:
להתקשר לספריה בכל מקרה של עצירת ההארכה על-ידי התוכנה, כדי לברר את הסיבות.
בדלפק ההשאלה- לאמת את תאריך ההשאלה המעודכן עם הספרנית בסיום פעולת ההארכה.
לבדוק ב"כרטיס הקורא" אם אכן בוצעה הארכה ומהו תאריך ההחזרה החדש.
הארכת ההשאלה ואימות ביצוע הפעולה היא באחריותו המלאה של השואל.

נהלי השאלה:

על הקורא מוטלת האחריות להחזיר את הספרים במועד. עיכוב בהחזרת הספרים כרוך בקנס.

השאלה בין-ספרייתית:

ספרית בצלאל מקיימת השאלה בין-ספרייתית עם מספר אוניברסיטאות המקיימות השאלה מסוג זה. נהלי ההשאלה של המוסד משאיל הספרים הם המחייבים את הקורא השואל את הספרים. הספרייה מבצעת את ההשאלה עבור הקורא ומעבירה אליו את הספרים והיא גם המחזירה את הספרים למוסד המשאיל. לגבי עלות, כמות הספרים וזמן השאלתם נא לפנות לדלפק ההשאלה 02-5893277.

השאלה מהספרייה הלאומית: אפשר לשאול ספרים באופן עצמי מן הספרייה הלאומית. יש לפנות למרכז הפניות לסטודנט ולמלא שם כתב התחייבות. נהלי ההשאלה של הספרייה הלאומית הם המחייבים את הקורא השואל את הספרים. לפרטים נוספים נא לפנות לדלפק ההשאלה 02-5893277.

אובדן ספרים:

במקרה של אובדן ספר, על השואל להודיע מיד לספריה וזאת על מנת לא לצבור קנסות על איחור בהחזרה. הספרייה תדרוש מהקורא לרכוש את הספר האבוד או לשלם עבורו. מועד הדרישה וגובה התשלום יקבעו על-פי שיקולי הספרייה.

החזרת ספרים:

ספרים יוחזרו לספרייה ממנה הם הושאלו בלבד.
רק בשעות שהספרייה סגורה אפשר להחזיר ספרים לתיבת ההחזרות (מימין לדלת הכניסה של הספרייה).