אודות בצלאל > מכרזים

מכרזים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ע"ר מזמין
בזאת הגשת הצעות למתן שירותי שמירה בשטחי קמפוסי בצלאל

הזוכה בהליך יידרש להעניק שירותיו בקמפוסים השונים של המזמין כמפורט להלן:
א. קמפוס הר הצופים, ירושלים.
ב. קמפוס ארכיטקטורה ברחוב בצלאל 1 ירושלים.
ג. קמפוס מתחם הנסן ירושלים.
ד. קמפוס שלוחה חרדית גבעת שאול ברחוב כנפי נשרים 32
ה. קמפוס ברחוב סלאמה 60 תל אביב/ הרצל 119 תל אביב.
ו. קמפוס אבולעפיה 6 תל אביב.
וכן שירותי ליווי חמוש ועזרה ראשונה לסיורים המתקיימים במסגרת הלימודים בבצלאל.

לעיון בנוסח המכרז המלא

ריכוז מועדים:
רכישת מסמכי מכרז עד 24/3/19 בשעה 12:00
כנס קבלנים 14/3/19 בשעה 12:00
שאלות הבהרה עד ליום ה' 28/3/19
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז עד 3/4/2019 בשעה 12:00


הקמת מאגר ספקים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים מעוניינת בהקמת מאגר ספקים בנושאים שונים המפורטים בקובץ שקישורים אליו נמצאים מצד שמאל ובתחתית העמוד.

ספקים המבקשים להצטרף למאגר מתבקשים למלא את טופס ההרשמה למאגר  ולשלוח לפי ההוראות.
לנוחותכם קישור לרשימת נושאים ולפירוט הדרוש בכל נושא.

מובהר בזאת כי כל התקשרות שתעשה בעקבות הכללת ספק במאגר, ככל שתעשה, תהיה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

ספק המציע שירותיו באחד הנושאים מצהיר בזאת כי ברשותו המגוון המלא של המוצרים כפי שמצוין.

קישורים :

נוהל רשימת מציעים למכרז סגור

רשימת נושאים (מפורטת)

טופס הרשמה מקוון למאגר ספקים

רשימת ספקים במאגר (לפי תקנה 20 של חוק חובת מכרזים)