אודות בצלאל > מכרזים

מכרזים

 


הקמת מאגר ספקים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים מעוניינת בהקמת מאגר ספקים בנושאים שונים המפורטים בקובץ שקישורים אליו נמצאים מצד שמאל ובתחתית העמוד.

ספקים המבקשים להצטרף למאגר מתבקשים למלא את טופס ההרשמה למאגר  ולשלוח לפי ההוראות.
לנוחותכם קישור לרשימת נושאים ולפירוט הדרוש בכל נושא.

מובהר בזאת כי כל התקשרות שתעשה בעקבות הכללת ספק במאגר, ככל שתעשה, תהיה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

ספק המציע שירותיו באחד הנושאים מצהיר בזאת כי ברשותו המגוון המלא של המוצרים כפי שמצוין.

קישורים :

נוהל רשימת מציעים למכרז סגור

רשימת נושאים (מפורטת)

טופס הרשמה מקוון למאגר ספקים

רשימת ספקים במאגר (לפי תקנה 20 של חוק חובת מכרזים)