רשימת מקבלי תואר יקיר בצלאל

2016 ד"ר מרטין וייל 
פרופ' ירום ורדימון 
דני קרוון 
2015 גדולה עוגן
דדי בן שאול
אנגיליקה ברי
2014 פרופ' פנחס כהן גן 
פרופ' אדריכל שמעון שפירא 
2013 ג'ניפר רוט
גדעון עופרת
2012 מיכל רובנר
נורה אביעד 
2011 מר סמי סגול
מר דוד טרטקובר
2009 מר אביגדור אריכא
2008 מר יונה פישר
מר לאונרד פולונסקי
2006 גב' מרסלה ברנר
פרופ' ארתור גולדרייך
מר מורטון מנדל
רבקה סקר
משה גרשוני
פרופ' מיכה אולמן
1995 מר סם סבה, אנגליה וישראל
1993 מר הרי ספיר, ישראל
1991 גב' אריקה ג'סלסון, ארה"ב
1990 גב' זוהרה שץ, ישראל
1990 פרופ' אדר' ברונו צבי, איטליה
1989 גב' אילה זקס-אברמוב, ישראל
1988 גב' מרסלה ברנר, ארה"ב
1987 מר אוטו טרוימן, הולנד
1986 פרופ' דן הופנר, ישראל
1985 מר ז'אק ד. ויילר, ארה"ב
1984 מר רומי שפירא, ארה"ב
1981 דר' מרדכי ארדון, ישראל