פרסומים

ידיעון מקוון (Newsletter) 

מאמרים

הקרן הבינלאומית למדע – ד"ר רועי ברנד:
Love-knowledge

פורסמו

 
הקרן הלאומית למדע – ד"ר גל ונטורה:
,Genie is out of the bottle: maternal breastfeeding
its absence and substitute in French art of the 19th century

הקרן הלאומית למדע – ד"ר חווה אלדובי:
Federico Fellini - painting in film/painting on film

הקרן הלאומית למדע – ד"ר דליה מנור:
1930-1948 Modern Art in Jewish Palestine

הקרן הלאומית למדע – ד"ר דרור פימנטל:
Dream of Purity: Heidegger and Derrida