ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7135ארכיטקטורה ישראליתאפרת צבי, פרופ' אדר'עיוניב'ה' 10:30-13:303.0
7203גאומטריה תיאוריתבן-נון אלון, אדר'ויזואליא'ד' 09:30-12:303.0
7203גאומטריה תיאוריתבן-נון אלון, אדר'ויזואליא'ד' 13:00-16:003.0
7203גאומטריה תיאוריתבן-נון אלון, אדר'ויזואליב'ד' 09:30-12:303.0
7203גאומטריה תיאוריתבן-נון אלון, אדר'ויזואליב'ד' 13:00-16:003.0
7300הנדסת בניין 1מלר רות, אינג'טכנולוגיא'ד' 09:00-10:302.0
7300הנדסת בניין 1מלר רות, אינג'טכנולוגיא'ד' 11:00-12:302.0
7144הנדסת בניין 2מלר רות, אינג'טכנולוגיב'ד' 09:00-10:302.0
7144הנדסת בניין 2מלר רות, אינג'טכנולוגיב'ד' 11:00-12:302.0
71070זמניברגר תמר, ד"רסמינרא'
4.0
71070זמנידוד - ארטמן ענת, ד"ר אדר'סמינרא'ג' 15:00-18:004.0
74805חוק התכנון והבניהנלין ולנטינהעיוניא'ה' 09:00-10:302.0
74805חוק התכנון והבניהנלין ולנטינהעיוניב'ה' 09:00-10:302.0
7129טכניקה וטכנולוגיה 1+2- תכונות החומר קבוצה 2וולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'טכנולוגיב'ב' 15:45-18:453.0
7129טכניקה וטכנולוגיה 1+2- תכונות החומר קבוצה 2וולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'טכנולוגיב'ה' 09:00-12:003.0
7133טכניקה וטכנולוגיה 3 - יישומים אדריכליים של שלד הבנייןדה לה פונטיין רפאל, אדר'טכנולוגיא'ב' 14:30-19:303.0
7311טכניקה וטכנולוגיה 4תדמור אסנת, אדר'טכנולוגיב'ב' 14:00-17:003.0
7311טכניקה וטכנולוגיה 4תדמור אסנת, אדר'טכנולוגיב'ב' 17:00-20:003.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירגהרן לוי סערטכנולוגיא'ב' 15:30-18:304.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירגהרן לוי סערטכנולוגיב'ב' 15:30-18:304.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >