ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7135ארכיטקטורה ישראליתאפרת צבי, פרופ' אדר'עיוניב'ה' 09:30-12:303.0
7300הנדסת בניין 1מלר רות, אינג'טכנולוגיא'ג' 12:45-14:152.0
7300הנדסת בניין 1מלר רות, אינג'טכנולוגיא'ג' 15:00-16:302.0
7144הנדסת בניין 2מלר רות, אינג'טכנולוגיב'ג' 10:45-12:152.0
7144הנדסת בניין 2מלר רות, אינג'טכנולוגיב'ג' 13:00-14:302.0
74805חוק התכנון והבניהנלין ולנטינהעיוניא'ה' 09:00-10:302.0
74805חוק התכנון והבניהנלין ולנטינהעיוניב'ה' 08:30-10:002.0
7203חשיבה גרפיתקורצוויל אריה, פרופ'ויזואליא'ד' 10:00-12:303.0
7203חשיבה גרפיתקורצוויל אריה, פרופ'ויזואליב'ד' 10:00-12:303.0
7129טכניקה וטכנולוגיה 1+2- קבוצה 2וולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'טכנולוגיב'ב' 15:00-18:002.0
7129טכניקה וטכנולוגיה 1+2- קבוצה 2וולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'טכנולוגיב'ה' 09:00-12:002.0
7133טכניקה וטכנולוגיה 3 - פיתוח הפתרון המבנידה לה פונטיין רפאל, אדר'טכנולוגיא'ג' 11:00-14:003.0
7133טכניקה וטכנולוגיה 3 - פיתוח הפתרון המבנידה לה פונטיין רפאל, אדר'טכנולוגיא'ג' 14:45-17:453.0
7311טכניקה וטכנולוגיה 4תדמור אסנת, אדר'טכנולוגיב'ג' 09:00-12:003.0
7311טכניקה וטכנולוגיה 4תדמור אסנת, אדר'טכנולוגיב'ג' 12:45-15:453.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירגהרן לוי סערטכנולוגיא'ב' 15:30-18:304.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירגהרן לוי סערטכנולוגיב'ב' 15:00-18:304.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירעברי אילטכנולוגיא'ב' 15:30-18:304.0
7167טכניקה וטכנולוגיה(7): חתך קירעברי אילטכנולוגיב'ב' 15:00-18:304.0
7535סדנת כתיבהברגר תמר, ד"רעיוניא'ה' 11:00-13:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >