ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
70202מבוא לטכנולוגיית בניה ותרבות חומריתגהרן לוי סערחובה אא'ג' 09:00-13:302.0
70202מבוא לטכנולוגיית בניה ותרבות חומריתולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'חובה אא'ג' 09:00-13:302.0
70422נופים אורבניים - מקרי בוחן - שנה ג'רוזנברג אליסה, פרופ'חובה גב'ב' 17:30-19:002.0
70203ניתוח מבנים 1- מבוארחמימוב הלי, אדר'חובה אב'ד' 09:00-16:002.0
702206ניתוח מבנים 2 - מבנים מורכביםטנדרוולד יאןחובה בא'ג' 16:00-19:002.0
702206ניתוח מבנים 2 - מבנים מורכביםטנדרוולד יאןחובה בא'ד' 16:00-19:002.0
70120סדנה 6-8ויינר קרן, אדר'ב'
1.0
70312סדנה 6-8יסקי יובל, אדר'ב'
1.0
70316סדנה 6-8מינץ דניאל, אדר'ב'
2.0
70556סדנה 6-8ארז טלב'
1.0
70823סדנה 6-8גנזל שרה, אדר'ב'
1.0
70824סדנה 6-8גולני סולומון ארז, ד"ר אדר'ב'
1.0
70921סדנה 6-8שגיב אורן, אדר'ב'
1.0
703113סדנה 7-9 GISפרמן אריאלא'
2.0
70922סדנה 7-9 אבני הבניין של הטקסט האדריכלישורק אהדא'
2.0
733333סדנה 7-9 גראסהופראבלסון שחר, אדר'א'
2.0
799991סדנת כלים דיגיטלייםעברי אילב'ו'2.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםויינר קרן, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםויינר קרן, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםסימן-טוב רונןסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >