ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7100סטודיו 1- ניסוי כליםסימן-טוב רונןסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםפינטו פדדה דבורהסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםפינטו פדדה דבורהסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקיי עליאלסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקיי עליאלסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקסלסי שהם, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקסלסי שהם, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןאופק אבנר, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןאופק אבנר, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןדוידי טליהסטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןדוידי טליהסטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןחסון דןסטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןחסון דןסטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןחרוף אחמדסטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןחרוף אחמדסטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןקסלסי שהם, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןקסלסי שהם, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןקרנץ סימוןסטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןקרנץ סימוןסטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקברונשטייין אנטוןסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >