ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7104סטודיו 3 - בלוקברונשטייין אנטוןסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקגנזל שרה, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקגנזל שרה, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקנוי גורן שירהסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקנוי גורן שירהסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקעמיקם דר מורן, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקעמיקם דר מורן, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקפינקלמן יפעת, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקפינקלמן יפעת, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקרודשבסקי אילנה, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקרודשבסקי אילנה, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבבר יובל, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבבר יובל, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבחר"ג נילי-רננה, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבחר"ג נילי-רננה, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבמרצה יפורסם בהמשךסטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבמרצה יפורסם בהמשךסטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבספיר מתן, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבספיר מתן, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבשלום אורי, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >