ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7125סטודיו 4 - בניין מורכבשלום אורי, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבתדמור אסנת, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7125סטודיו 4 - בניין מורכבתדמור אסנת, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020אפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'א'ב' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020אפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'א'ה' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020בוהסירה ייטבסטודיו ג'א'ב' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020בוהסירה ייטבסטודיו ג'א'ה' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020חסון דןסטודיו ג'א'ב' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020חסון דןסטודיו ג'א'ה' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020חר"ג נילי-רננה, אדר'סטודיו ג'לו' 10:00-13:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020שגיב אורן, אדר'סטודיו ג'לו' 10:00-13:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתאפל נעה, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתגנזל שרה, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתגרוס רן, אדר'סטודיולד' 12:00-20:306.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתזרחי דניאלסטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'סטודיולד' 14:30-20:306.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתפינטו פדדה דבורהסטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתפינקלמן יפעת, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתפלמן ברק, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >