ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתרביע סווטלנה, אדר'סטודיולד' 12:00-20:306.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתרוטברד שרון, אדר'סטודיולד' 12:00-20:306.0
70623סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתמייזליץ כסיף גניתסטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70623סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתשמר הילהסטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70624סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתיסקי יובל, אדר'סטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70624סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתספיר מתן, אדר'סטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70645סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתדה לה פונטיין רפאל, אדר'סטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70645סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתורבקל אלס, פרופ' אדר'סטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70647סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתאלה ארז, אדר'א'ד' 12:00-19:006.0
70649סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתאלפסי נתנאלסטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70650סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתגרואג שמואל, אדר'א'ד' 13:00-19:006.0
70650סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתחרוף אחמדא'ד' 13:00-19:006.0
70654סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתקופסקי עידית שרוןסטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70654סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתשלום אורי, אדר'סטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70652סטודיו 7-9: החקירה האדריכליתגרוס רן, אדר'סטודיוא'ד' 12:00-19:006.0
7328סטודיו שנה ג קיץ 2019 ברליןאפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'ל
6.0
7306סטודיו שנה ג קיץ 2019 טוקיוגולני סולומון ארז, ד"ר אדר'בחירהל
6.0
7306סטודיו שנה ג קיץ 2019 טוקיוגולני סולומון ארז, ד"ר אדר'סטודיול
6.0
70121סמינר בחירה 6 - סמינר Representation as Design as Researchויינר קרן, אדר'ב'ד' 09:00-12:004.0
70822סמינר בחירה 6 - סמינר דיבייט: פיטר אייזנמן -רם קולהאסשורק אהדב'ד' 09:00-12:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >