ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7348סמינר בחירה 6 - סמינר תיאוריות באדריכלות דיגיטלית וכלים מעשיים לתכנון פרמטרישבתי רןב'ד' 09:00-12:004.0
70304סמינר בחירה 7-9גינת עידו, אדר'א'ב' 09:00-12:004.0
7179סמינר בחירה 7-9 - גישות בניתוח מבניםגוטמן רבקה, אדר'א'ב' 16:00-19:004.0
71070סמינר בחירה 7-9 - סמינר להחזיר עיטור ליושנודוד - ארטמן ענת, ד"ר אדר'א'ד' 09:00-12:004.0
70555סמינר צילוםולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'א'ד' 09:00-12:004.0
70555סמינר צילוםיערי שרוןא'ד' 09:00-12:004.0
70655פרויקט גמראלה ארז, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמראלפסי נתנאלפרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרדה לה פונטיין רפאל, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמריסקי יובל, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרמינץ דניאל, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמרפלמן ברק, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמררוטברד שרון, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הבודק מוטי, אדר'חובה דא'ב' 14:30-16:002.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הבודק מוטי, אדר'חובה דב'ב' 14:30-16:002.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה המרצה יפורסם בהמשךחובה דב'ב' 14:30-16:002.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הסנטו צופיהחובה דא'ב' 14:30-16:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >