ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
70208תקשורת חזותית ככלי אדריכלימרצה יפורסם בהמשךחובה בב'ה' 12:00-13:301.0
7127תיבמ 1 - אוטוקד"קרוא בעזויזואליא'ו' 09:00-12:001.0
7127תיבמ 1 - אוטוקד"קרוא בעזויזואליל
1.0
7127תיבמ 1 - אוטוקד"קרוא בעזויזואליל
1.0
7900רישוםבן-צבי אסףויזואליא'ג' 16:00-19:002.0
7900רישוםבן-צבי אסףויזואליב'ג' 14:30-17:302.0
7900רישוםזיידנר אליזבטהויזואליא'ג' 16:00-19:002.0
7900רישוםזיידנר אליזבטהויזואליב'ג' 14:30-17:302.0
7900רישוםסיטון אביויזואליא'ג' 16:00-19:002.0
7900רישוםסיטון אביויזואליב'ג' 14:30-17:302.0
7900רישוםקוולר שלוםויזואליא'ג' 16:00-19:002.0
7900רישוםקוולר שלוםויזואליב'ג' 14:30-17:302.0
70222קראפט דיגיטלי - מקובץ לעובדהאבלסון שחר, אדר'א'ב' 09:00-13:301.0
70212קורס בחירה 8-10 - פרטי בנין מתקדםבן-נון אלון, אדר'ב'ב' 10:30-12:002.0
70310קורס בחירה 8-10 - אדריכלות אזרחיתבריקס אתגר ליאת, אדר'ב'ב' 10:30-12:002.0
70307קורס בחירה 7-9 - קורס טיפולוגיות Global Southגרוס רן, אדר'א'ד' 10:30-12:002.0
70306קורס בחירה 7-9 - בין תיאוריה לפרקטיקה בשימור המורשתסלע וינר עדיא'ד' 10:30-12:002.0
703017פרקטיקה מקצועית 3: ניהול עסקבודק מוטי, אדר'א'ב' 12:00-13:302.0
70313פרקטיקה מקצועית 2: אורינטציה מקצועית סטאג'בודק מוטי, אדר'ב'ב' 12:00-13:302.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הבודק מוטי, אדר'חובה דא'ב' 14:30-16:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >