ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
70222קראפט דיגיטלי - מקובץ לעובדהאבלסון שחר, אדר'א'ב' 09:00-13:301.0
733333סדנה 7-9 גראסהופראבלסון שחר, אדר'א'
2.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןאופק אבנר, אדר'סטודיוב'ב' 14:30-19:006.0
7102סטודיו 2 - מבנה / בנייןאופק אבנר, אדר'סטודיוב'ה' 14:30-19:006.0
70647סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתאלה ארז, אדר'א'ד' 12:00-19:006.0
70655פרויקט גמראלה ארז, אדר'פרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70649סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתאלפסי נתנאלסטודיוא'ד' 13:00-19:006.0
70655פרויקט גמראלפסי נתנאלפרויקט גמרב'ד' 12:00-19:006.0
70204טכנולוגית בנייה 1- שלד הבנייןאסלן צחיחובה אב'ב' 09:00-13:303.0
70888סטודיו 6-8- הפעולה האדריכליתאפל נעה, אדר'סטודיוב'ד' 12:00-19:006.0
7135ארכיטקטורה ישראליתאפרת צבי, פרופ' אדר'עיוניא'ה' 10:30-13:303.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020אפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'א'ב' 14:30-19:006.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020אפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'א'ה' 14:30-19:006.0
7328סטודיו שנה ג קיץ 2019 ברליןאפרת צבי, פרופ' אדר'סטודיו ג'ל
6.0
70556סדנה 6-8ארז טלב'
1.0
70313פרקטיקה מקצועית 2: אורינטציה מקצועית סטאג'בודק מוטי, אדר'ב'ב' 12:00-13:302.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הבודק מוטי, אדר'חובה דא'ב' 14:30-16:002.0
70317פרקטיקה מקצועית 1: חוק התכנון והבנייה שנה הבודק מוטי, אדר'חובה דב'ב' 14:30-16:002.0
703017פרקטיקה מקצועית 3: ניהול עסקבודק מוטי, אדר'א'ב' 12:00-13:302.0
7314סטודיו 5- פורטו קיץ 2020בוהסירה ייטבסטודיו ג'א'ב' 14:30-19:006.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >