ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7179סמינר בחירה 7-9 - גישות בניתוח מבניםגוטמן רבקה, אדר'א'ב' 16:00-19:004.0
7348סמינר בחירה 6 - סמינר תיאוריות באדריכלות דיגיטלית וכלים מעשיים לתכנון פרמטרישבתי רןב'ד' 09:00-12:004.0
7535בחירה 8-10: כתיבהברגר תמר, ד"רב'ב' 10:30-12:002.0
70120סדנה 6-8ויינר קרן, אדר'ב'
1.0
70121סמינר בחירה 6 - סמינר Representation as Design as Researchויינר קרן, אדר'ב'ד' 09:00-12:004.0
70212קורס בחירה 8-10 - פרטי בנין מתקדםבן-נון אלון, אדר'ב'ב' 10:30-12:002.0
70222קראפט דיגיטלי - מקובץ לעובדהאבלסון שחר, אדר'א'ב' 09:00-13:301.0
70304סמינר בחירה 7-9גינת עידו, אדר'א'ב' 09:00-12:004.0
70306קורס בחירה 7-9 - בין תיאוריה לפרקטיקה בשימור המורשתסלע וינר עדיא'ד' 10:30-12:002.0
70307קורס בחירה 7-9 - קורס טיפולוגיות Global Southגרוס רן, אדר'א'ד' 10:30-12:002.0
70310קורס בחירה 8-10 - אדריכלות אזרחיתבריקס אתגר ליאת, אדר'ב'ב' 10:30-12:002.0
70312סדנה 6-8יסקי יובל, אדר'ב'
1.0
70313פרקטיקה מקצועית 2: אורינטציה מקצועית סטאג'בודק מוטי, אדר'ב'ב' 12:00-13:302.0
70316סדנה 6-8מינץ דניאל, אדר'ב'
2.0
70555סמינר צילוםולמה ון דר מולן מיכאל, אדר'א'ד' 09:00-12:004.0
70555סמינר צילוםיערי שרוןא'ד' 09:00-12:004.0
70556סדנה 6-8ארז טלב'
1.0
70647סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתאלה ארז, אדר'א'ד' 12:00-19:006.0
70650סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתגרואג שמואל, אדר'א'ד' 13:00-19:006.0
70650סטודיו 7/9: החקירה האדריכליתחרוף אחמדא'ד' 13:00-19:006.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >