ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7100סטודיו 1- ניסוי כליםויינר קרן, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםויינר קרן, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםסימן-טוב רונןסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםסימן-טוב רונןסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםפינטו פדדה דבורהסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםפינטו פדדה דבורהסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקיי עליאלסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקיי עליאלסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקסלסי שהם, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקסלסי שהם, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקברונשטייין אנטוןסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקברונשטייין אנטוןסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקגנזל שרה, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקגנזל שרה, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקנוי גורן שירהסטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקנוי גורן שירהסטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקעמיקם דר מורן, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקעמיקם דר מורן, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקפינקלמן יפעת, אדר'סטודיוא'ב' 14:30-19:006.0
7104סטודיו 3 - בלוקפינקלמן יפעת, אדר'סטודיוא'ה' 14:30-19:006.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >