ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

טקטוניקה- מבוא לחשיבה מרחבית

70201
מינץ דניאל, אדר', סמסטר א', יום ב', 09:00-13:30
2.0
הקורס חושף מושגי יסוד של חשיבה מרחבית כביטוי של חלל-זמן בארכיטקטורה: - המרחב הקרטזיאני כמודולציה של קנה המידה האנושי.- היסודות הטקטוניים של השפה האדריכלית.- מערכת היחסים בין יציבות-שימוש-יופי.- המתח בין פרקטיקה לתיאוריה כפעולה רציפה ומתמשכת. מהלך הסמסטר ערוך כסדנת עבודה המתמקדת בתרגום מקרי בוחן קלאסיים של הסביבה האנושית באמצעות הטלים ומודלים ומלווה בדיון על תובנות כמחשבה לאחר מעשה.