ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

מבוא לטכנולוגיית בניה ותרבות חומרית

70202
גהרן לוי סער, סמסטר א', יום ג', 09:00-13:30
ולמה ון דר מולן מיכאל, אדר', סמסטר א', יום ג', 09:00-13:30
2.0
תנאי להשתתפות בקורס: סדנת בטיחות והכשרה בעבודה בסדנאות המחלקה.הקורס הינו קורס מבוא לעשייה וחשיבה בחומר, המקנה מיומנויות וידע ביסודות של בנייה ובצורות עיבוד ויישום של חומרים בארכיטקטורה וכן דן באספקטים כגון חוזק, יציבות, משקל, שיטתיות, ייצור ושכפול, יעילות, כלכליות, אסטטיקה וכדומה. מבנה הקורס מחולק להרצאות מבוא לפי פרקים בסוגי פעולה בחומר ותהליכי עיבוד ובנייה שונים וכן תרגילים מעשיים בטכניקות וחומרים שונים. מטרות הלמידה בקורס הן: לתרגל חשיבה ולמידה תוך כדי עשייה, התנסות איכויות ותכונות של חומר, רכישת כלים לעבודה בחומר כ craft ומסורת, היכרות עם הכלים בסדנא במחלקה ופיתוח מיומנות לעבוד בהם, להעניק ידע בטכנולוגיות שונות של חומרים, שיטות ייצור ובנייה, לפתח הבנה אינטואיטיבית של חוזק ומאפיינים קונסטרוקטיביים, לפתח הבנה של חומר כאמצעי.