ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

טכנולוגית בנייה 2- מעטפת בניין

70206
תדמור אסנת, אדר', סמסטר א', יום ג', 09:00-13:30
3.0
הקורס יעסוק ב"מעטפת" הבניין; באותה שכבה המגדירה את "מרחב המגע" שבין הבניין וסביבתו ובתוך כך מגדירה גם את אופיים של החללים משני צדיה: אלה החיצוניים ואלה הפנימיים. הקורס יתמקד בשיקולים העיצוביים, הטכנולוגיים, והתפקודיים של מעטפת הבניין ובמערכות הגומלין הקיימים בין פרמטרים אלה, ובמסגרתו ילמדו אסטרטגיות טכנולוגיות לעיצוב ובנייה של מעטפות, עקרונות התרמו-דינמיקה ותכנון אקלים, טכנולוגיות בניה ותליה של חיפויים, טכנולוגיות זיגוג וכיוצ"ב.