ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

ארכיטקטורה ישראלית

7135
אפרת צבי, פרופ' אדר', סמסטר א', יום ה', 10:30-13:30
סידור מיכאל, סמסטר א', יום ה', 10:30-13:30
3.0
קורס זה יהא בחלקו מקוון, הודעות על תאריכי שיעורים באופן מדויק יכתבו בתוך הסילבוס של הקורס. בעיקרון הקורס המבוסס על הרצאות שבועיות, מציע בחינה ביקורתית של ההיסטוריה של האדריכלות הישראלית מראשית המדינה ועד שנות השבעים. בין הנושאים העיקריים שבהם יעסוק הקורס: המעבר מהאדריכלות "הגלותית" של הסגנון הבינלאומי המוקדם וה"באוהאוס" לאדריכלות ה"צברית" של שנות ה-50 וה-60; תכנית האב-הארצית 1950 (תכנית שרון): אידיאולוגיה ואסטרטגיה בתכנון המרחב הישראלי; המצאתה של העיר הישראלית החדשה; תיאוריה ופרקטיקה של "הברוטליזם החדש" באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה ובישראל; האדריכלות הממלכתית מול האדריכלות ההסתדרותית בעשורים הראשונים; גודל אדריכלי וראשיתה של האדריכלות הספקולטיבית בישראל; האוונגרד הפורמליסטי והסטרוקטורליסטי בישראל בשנות ה-60; הפרעה גבולית: תסמונת טשטוש קוים בקני המידה הטריטוריאלי, האורבני והבנייני מראשית הציונות ועד היום.