ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

הנדסת בניין 2: פיתוח התכנון ההנדסי

7144
מלר רות, אינג', סמסטר ב', יום ג', 08:45-10:15
מלר רות, אינג', סמסטר ב', יום ג', 10:30-12:00
2.0
הנדסת בניין 2: פיתוח התכנון ההנדסי 7144- אינג' רות מלר, עוזרת הוראה: אדר' נעמי לקיביץדרישות קדם: ציון עובר בקורס הנדסת בניין 1הקורס מהווה המשך ישיר לקורס הקודם לו. בנוסף, ילמדו מושגים חדשים כגון מומנט אינרציה, שקיעה וקריסה. בנוסף יושם דגש על יכולת הבנת תהליכי התכנון בהם משתתפים האדריכל והמהנדס ושיתוף הפעולה הנדרש מהם. ילמדו מבנים מסוגים שונים תוך כדי ניתוח העקרונות ההנדסיים של המבנה הבאים לשרת את הרעיון העיצובי.