ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

טכנולוגית בנייה 4- בניין כמערכת

7311
בן-נון אלון, אדר', סמסטר א', יום ג', 14:30-20:30
מלר רות, אינג', סמסטר א', יום ג', 14:30-20:30
3.0
מטרת הקורס היא מתן כלים להבנה אינטואיטיבית של המרכיבים המעורבים ביצירת מרחב שכולל סטרוקטורה, מעטפת וחלל פנימי.אם בסמסטר הראשון הסטודנטים עסקו במבנה כאובייקט שצופים בו מבחוץ, הרי שהסמסטר השני הם יעסקו במבנה שמכיל חלל. במסגרת התרגילים יעסקו הסטודנטים במושגים כגון: חיבור וניתוק המבנה מכוחות הטבע ,מים, אויר, אור. הסטודנטים ייבנו אובייקטים שיכילו התייחסות לכוחות אלההאובייקטים יוגדרו המחוברים לסביבתם ובעת תכנונם ובנייתם יועלו סוגיות החיבור לסביבה. כל מבנה יתורגם לשרטוטים ורישומים מדוייקים בהם יוסברו עקרונות הבנייה, המידות, הרכב החומרים והסיבות לקבלת ההחלטות. המטלות יהיו בניית אובייקטים שעוסקים בנושאים הבאים: העברת אויר דרך המבנה, העברת אור דרך המבנה, הולכת מים דרך וסביב המבנה.