ארכיטקטורה: קורס

ע"ש ג'ק ד. ווילר

בחירה 8-10: כתיבה

7535
ברגר תמר, ד"ר, סמסטר ב', יום ב', 10:30-12:00
2.0
הקורס מיועד לתלמידי שנה ה', המעוניינים להעמיק בצד העיוני של פרויקט הגמר.השיעורים הראשונים יהיו משותפים ונקרא בהם יחד טקסטים העוסקים ביחס בין מחשבה ופעולה, וימשיכו בפגישות אישיות על טקסט שילווה את הפרויקט.המפגשים יחלו בשליש הראשון של סמסטר א', יתקיימו במתכונת מרוכזת (יומיים-שלושה) בחופשת הסמסטר ויימשכו עד אחרי פסח.חובות:נוכחות, השתתפותקריאה של טקסטים לקראת השיעור עבודה מסכמת