ארכיטקטורה: איש סגל

ע"ש ג'ק ד. ווילר

גוטמן רבקה, אדר'

גוטמן רבקה, אדר'

rivka.gutman@post.bezalel.ac.il