ארכיטקטורה: איש סגל

ע"ש ג'ק ד. ווילר

גוטמן רבקה, אדר'

גוטמן רבקה, אדר'

rbkhgotm@post.bezalel.ac.il