אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16089אודיופישוף אהדבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
16089אודיופישוף אהדא'ה' 14:00-17:002.0
14529אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
145299אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהב'ד' 10:00-13:002.0
16929אמנות הביצוערוקין ברקמן חיהבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
16309אמנים ציבורייםכהן שניידרמן הילהבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
16109בין פיסול לוידאוווטרמן ליאורבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
16109בין פיסול לוידאוווטרמן ליאורא'ה' 10:00-13:002.0
16109בין פיסול לוידאוווטרמן ליאורא'ה' 10:00-13:002.0
1100הדפסזוסמן מאשהחובה אב'ג' 14:00-17:002.0
1100הדפסקריצמן אברהםחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
1100הדפסקריצמן אברהםחובה אב'ג' 16:30-19:302.0
14229הדפסטולקובסקי צביבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14229הדפסטולקובסקי צביא'ה' 14:00-17:002.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ב' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ג' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ד' 09:00-10:00.0
16679הפנטזיה של הממשי - מקווןרוזן רועיבחירהא'ד' 17:00-20:002.0
16679הפנטזיה של הממשי - מקווןרוזן רועיא'ד' 17:00-20:002.0
1010וידאורוקני אלהםחובה אב'ד' 09:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >