אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16089אודיופישוף אהדבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14529אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהא'ג' 10:00-13:002.0
14529אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
16109אינסטליישן עכשיו!הלפמן מיכלבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
11929ביקורת קבוצתיתניר אוריבחירהב'ג' 10:00-13:002.0
16719גים וגום-מעשה גמגוםמסל תמרהבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
13309דיספלייסמנטמלץ פיטר יעקבבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
13309דיספלייסמנטמלץ פיטר יעקבמסעב'ד' 14:00-17:002.0
16679הדפסקריצמן אברהםבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
16679הדפסקריצמן אברהםבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
1022הדרכה בסדנת פיסולשושני יעקבחובה אא'ב' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולשושני יעקבחובה אא'ג' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולשושני יעקבחובה אא'ה' 09:00-10:00.0
1011וידיאורוט מנחםחובה אב'ב' 14:00-17:001.5
1012וידיאורוקני אלהםחובה אב'ג' 14:00-17:001.5
1013וידיאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותאלון מונטיחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אב'ה' 14:00-17:001.5
13609מגזין אמנותהראל נירש
4.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 >