אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16089אודיופישוף אהדבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14529אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
145299אורות מהמזרח התיכוןסעאדה ראידהבחירהב'ג' 10:00-13:002.0
16909איך מתחילים לחשוב מייצב ?שני גיל מרקובחירהא'ג' 14:00-17:002.0
16109אינסטליישן עכשיו!הלפמן מיכלבחירהא'ג' 10:00-13:002.0
16309אמנות במרחב הציבוריכהן שניידרמן הילהבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
16309אמנות במרחב הציבוריכהן שניידרמן הילהמסעא'ב' 10:00-13:002.0
14229אמנות וטכנולוגיה, נייר וספרי אמןטולקובסקי צביבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
16719בין עולם לגוףמסל תמרהבחירהב'ב' 14:00-17:002.0
11929ביקורת קבוצתיתניר אוריבחירהב'ב' 10:00-13:002.0
16679הדפסקריצמן אברהםבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
166799הדפסקריצמן אברהםבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
14539המקוםסספורטס יהודית, פרופ' חברבחירהב'ג' 10:00-14:002.0
1011וידיאורוט מנחםחובה אב'ב' 14:00-17:001.5
1012וידיאורוקני אלהםחובה אא'ב' 14:00-17:001.5
1013וידיאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-17:001.5
12638זהות אישית" "אדון ראידהבחירהב'ג' 14:00-17:002.0
13309חשיבה גלובליתהראל נירבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותבן-משה איתןחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותדרור כרמיחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 >