אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
12079נקודת מפגש סמ' א'מסל תמרהנקודות מפגשא'ב' 14:00-15:302.0
12169נקודת מפגש סמ' א'בר-אל עדו, פרופ'נקודות מפגשא'ב' 14:00-17:002.0
12209נקודת מפגש סמ' א'הראל נירנקודות מפגשא'ד' 12:00-13:002.0
12329נקודת מפגש סמ' א'סעאדה ראידהנקודות מפגשא'ה' 10:00-13:002.0
14809נקודת מפגש סמ' א'גולד מאיהנקודות מפגשא'ה' 16:00-17:002.0
11819נקודת מפגש סמ' ב'זוסמן מאשהנקודות מפגשב'ג' 09:00-10:002.0
12199נקודת מפגש סמ' ב'ווטרמן ליאורנקודות מפגשב'ה' 10:00-13:002.0
12719נקודת מפגש סמ' ב'הראל נירנקודות מפגשב'ד' 12:00-13:002.0
12919נקודת מפגש סמ' ב'נבוק הילה טונינקודות מפגשב'ה' 12:00-13:002.0
12929נקודת מפגש סמ' ב'מסל תמרהנקודות מפגשב'ב' 11:30-13:002.0
14819נקודת מפגש סמ' ב'גולד מאיהנקודות מפגשב'ה' 16:00-17:002.0
147399נקודת מפגש סמ' ב'טרצי ניקולאב'ה' 17:00-20:00.0
16819סאונד בחלל וחלל בסאונדפישוף אהדבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
16819סאונד בחלל וחלל בסאונדפישוף אהדב'ה' 14:00-17:002.0
14509סטודיו אמןבר-אל עדו, פרופ'חובה דא'ב' 17:00-20:002.0
14519סטודיו אמןבר-אל עדו, פרופ'חובה דב'ב' 17:00-20:002.0
18002סטודיו מיצב: החלל הריק ג-דהלפמן מיכלסטודיו ג-דא'ב' 10:00-16:008.0
18002סטודיו מיצב: החלל הריק ג-דהלפמן מיכלסטודיו ג-דב'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'מלץ פיטר יעקבסטודיו בא'ג' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'מלץ פיטר יעקבסטודיו בב'ג' 10:00-16:008.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >