אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
18000סטודיו פיסול ב'פרידברג אלונהסטודיו בא'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'פרידברג אלונהסטודיו בב'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'ששון אילסטודיו בא'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'ששון אילסטודיו בב'ב' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'סספורטס יהודית, פרופ'סטודיו ג-דא'ג' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'סספורטס יהודית, פרופ'סטודיו ג-דב'ג' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'פטל אליסטודיו ג-דא'ד' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'פטל אליסטודיו ג-דב'ד' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'רטמן גלעדסטודיו ג-דא'ג' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'רטמן גלעדסטודיו ג-דב'ג' 10:00-16:008.0
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-16:002.5
1020פיסולאברהמי יוחאיחובה אא'ד' 10:00-16:002.5
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 10:00-16:002.5
1021פיסולאביטל לאהחובה אב'ב' 10:00-16:002.5
1021פיסולאברהמי יוחאיחובה אב'ד' 10:00-16:002.5
1021פיסולאליקים מעייןחובה אב'ג' 10:00-16:002.5
13109פיסולבן-משה איתןבחירהב'ה' 09:00-13:002.0
13109פיסולבן-משה איתןב'ה' 09:00-13:002.0
16319פיסולדומיני דרורהבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
16319פיסולדומיני דרורהא'ה' 10:00-13:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >