אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1051ציורששון אילחובה אב'ב' 10:00-16:003.0
14209ציורגולד מאיהבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
16119ציורגטר תמרבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
16689ציורעבוד אמיל ג'ומאנהבחירהב'ג' 14:00-17:002.0
13819ציור סמ' א'בר-אל עדו, פרופ'בחירהא'ב' 10:00-13:002.0
14259ציור סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ'בחירהב'ב' 10:00-13:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1030רישוםליבנה דורוןחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1030רישוםעבוד אמיל ג'ומאנהחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
1031רישוםגולד מאיהחובה אב'ה' 10:00-13:001.5
1031רישוםחמו איריתחובה אב'ה' 10:00-13:001.5
1031רישוםעבוד אמיל ג'ומאנהחובה אב'ג' 10:00-13:001.5
11959רישוםחמו איריתבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14219רישוםגטר תמרבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
16309רישוםסלבוסקי פסח ז"לבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
16309רישוםסלבוסקי פסח ז"למסעא'ב' 10:00-13:002.0
1560תערוכת יחידצוות בקורת יתערוכותא'
2.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7