אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
166799פיסולפרנק יעלבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
166799פיסולפרנק יעלא'ב' 10:00-13:002.0
16119פיסול וניו-מדיהבן-משה איתןבחירהא'ה' 09:00-13:002.0
16119פיסול וניו-מדיהבן-משה איתןא'ה' 09:00-13:002.0
16119פיסול וניו-מדיהבן-משה איתןא'ה' 09:00-13:002.0
14539פיסול ורישוםנבוק הילה טוניבחירהב'ה' 14:00-18:002.0
14539פיסול ורישוםנבוק הילה טוניב'ה' 14:00-18:002.0
13029פיסול סמ' א'גוטסמן זהרבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
13029פיסול סמ' א'גוטסמן זהרא'ד' 10:00-13:002.0
13039פיסול סמ' ב'גוטסמן זהרבחירהב'ד' 10:00-13:002.0
13039פיסול סמ' ב'גוטסמן זהרב'ד' 10:00-13:002.0
169099פרקטיקות פרפורמטיביותפישוף אהדבחירהב'ה' 09:00-13:002.0
1050ציורגולד מאיהחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1050ציוריעקובי אתיחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1050ציורישראלי טליהחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1051ציורגולד מאיהחובה אב'ה' 10:00-16:002.5
1051ציוריעקובי אתיחובה אב'ה' 10:00-16:002.5
1051ציורישראלי טליהחובה אב'ה' 10:00-16:002.5
16909ציור מקומישני גיל מרקובחירהא'ג' 14:00-17:002.0
16909ציור מקומישני גיל מרקוא'ג' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >