אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
11959רישוםזוסמן מאשהב'ג' 10:00-13:002.0
14219רישוםליכטנברג טמירבחירהא'ד' 14:00-18:002.0
14219רישוםליכטנברג טמירא'ד' 14:00-18:002.0
16689רישום (סדנה מרוכזת)סבח אביבחירהא'
2.0
16689רישום (סדנה מרוכזת)סבח אביא'
2.0
16699תחריט (סדנה מרוכזת בקיץ)סבח אביבחירהל
2.0
16699תחריט (סדנה מרוכזת בקיץ)סבח אביל
2.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9