אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16699תחריט (סדנה מרוכזת בקיץ)סבח אביבחירהל
2.0
16699תחריט (סדנה מרוכזת בקיץ)סבח אביל
2.0
16689רישום (סדנה מרוכזת)סבח אביבחירהא'
2.0
16689רישום (סדנה מרוכזת)סבח אביא'
2.0
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםיהלום שחרחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםקינן טליהחובה אא'ב' 09:00-13:002.0
1031רישוםחמו איריתחובה אב'ג' 09:00-13:002.0
1031רישוםיהלום שחרחובה אב'ג' 09:00-13:002.0
1031רישוםקינן טליהחובה אב'ב' 09:00-13:002.0
11959רישוםזוסמן מאשהבחירהב'ג' 10:00-13:002.0
11959רישוםזוסמן מאשהב'ג' 10:00-13:002.0
14219רישוםליכטנברג טמירבחירהא'ד' 14:00-18:002.0
14219רישוםליכטנברג טמירא'ד' 14:00-18:002.0
1040צילוםאופיר גלעדחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
1040צילוםמסל תמרהחובה אא'ב' 10:00-13:002.0
1040צילוםמסל תמרהחובה אב'ב' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדא'ד' 14:00-17:002.0
16629צילוםסט הדסבחירהב'ד' 17:00-20:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >