אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-17:003.0
1021פיסולאביטל לאהחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
18000סטודיו פיסול ב'אברהמי יוחאיסטודיו בא'ד' 11:00-17:008.0
18000סטודיו פיסול ב'אברהמי יוחאיסטודיו בב'ד' 11:00-17:008.0
1060מעבר לקירות הסטודיואופיר גלעדב'ד' 09:30-11:001.0
12069נקודת מפגש סמ' ב'אופיר גלעדנקודות מפגשב'ד' 11:30-13:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
120699נקודת מפגש סמ' א'אופיר גלעדנקודות מפגשא'ד' 14:00-17:002.0
16639מציאות מדומהאלון מונטיבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1050ציורבורקובסקי שוקיחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1051ציורבורקובסקי שוקיחובה אב'ג' 10:00-16:003.0
12709נקודת מפגש סמ' א'בורקובסקי שוקינקודות מפגשא'ד' 14:00-17:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותבן-משה איתןחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
13109פיסול במרחב הוירטואליבן-משה איתןבחירהב'ד' 10:00-14:002.0
14729נקודת מפגש סמ' א'בן-משה איתןנקודות מפגשא'ה' 12:00-13:002.0
18001סטודיו מדיה ג'-ד'בן-משה איתןסטודיו ג-דב'ד' 10:00-14:004.0
127099נקודת מפגש סמ' א'בר-און עדינהנקודות מפגשא'ב' 10:00-13:002.0
12169נקודת מפגש סמ' א'בר-אל עדו, פרופ'נקודות מפגשא'ב' 14:00-17:002.0
12219נקודת מפגש סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ'נקודות מפגשב'ב' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 >