אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
18000סטודיו פיסול ב'ששון אילסטודיו בא'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו פיסול ב'ששון אילסטודיו בב'ב' 10:00-16:008.0
149199נקודת מפגשששון אילנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
149199נקודת מפגשששון אילנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
12119נקודת מפגששני גיל מרקונקודות מפגשא'ג' 10:00-13:004.0
12119נקודת מפגששני גיל מרקונקודות מפגשב'ג' 10:00-13:004.0
14209ציור קאברים""שני גיל מרקובחירהב'ג' 14:00-17:002.0
14209ציור קאברים""שני גיל מרקוב'ג' 14:00-17:002.0
16909ציור מקומישני גיל מרקובחירהא'ג' 14:00-17:002.0
16909ציור מקומישני גיל מרקוא'ג' 14:00-17:002.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'רטמן גלעדסטודיו ג-דא'ג' 10:00-16:008.0
18001סטודיו ציור ג'-ד'רטמן גלעדסטודיו ג-דב'ג' 10:00-16:008.0
122099נקודת מפגשרטמן גלעדנקודות מפגשא'ג' 16:00-17:004.0
122099נקודת מפגשרטמן גלעדנקודות מפגשב'ג' 16:00-17:004.0
1010וידאורוקני אלהםחובה אב'ד' 09:00-13:002.0
1011וידאורוקני אלהםחובה אא'ד' 09:00-13:002.0
16929אמנות הביצוערוקין ברקמן חיהבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
1012וידאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-18:002.0
1015וידאורוט מנחםחובה אב'ב' 14:00-18:002.0
16679הפנטזיה של הממשי - מקווןרוזן רועיבחירהא'ד' 17:00-20:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >