אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-16:002.5
1021פיסולאביטל לאהחובה אב'ב' 10:00-16:002.5
12059נקודת מפגשאביטל לאהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:004.0
12059נקודת מפגשאביטל לאהנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:004.0
1020פיסולאברהמי יוחאיחובה אא'ד' 10:00-16:002.5
1021פיסולאברהמי יוחאיחובה אב'ד' 10:00-16:002.5
12638זהות אישית" "אדון ראידהבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהב'ד' 14:00-17:002.0
1040צילוםאופיר גלעדחובה אב'ד' 14:00-17:002.0
12069נקודת מפגשאופיר גלעדנקודות מפגשא'ד' 11:30-13:004.0
12069נקודת מפגשאופיר גלעדנקודות מפגשב'ד' 11:30-13:004.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדא'ד' 14:00-17:002.0
16639מציאויות שונות AR / VRאלון מונטיבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
16639מציאויות שונות AR / VRאלון מונטיא'ד' 14:00-17:002.0
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 10:00-16:002.5
1021פיסולאליקים מעייןחובה אב'ג' 10:00-16:002.5
13109פיסולבן-משה איתןבחירהב'ה' 09:00-13:002.0
13109פיסולבן-משה איתןב'ה' 09:00-13:002.0
14729נקודת מפגשבן-משה איתןנקודות מפגשא'ה' 14:00-15:304.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >