אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
11929לחשוב תערוכהניר אוריב'ב' 14:00-17:002.0
11959רישוםזוסמן מאשהב'ג' 10:00-13:002.0
12009נקודת מפגש סמ' א'כהן שניידרמן הילהא'ד' 17:00-20:00.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהב'ד' 14:00-17:002.0
13029פיסול סמ' א'גוטסמן זהרא'ד' 10:00-13:002.0
13039פיסול סמ' ב'גוטסמן זהרב'ד' 10:00-13:002.0
13109פיסולבן-משה איתןב'ה' 09:00-13:002.0
13309וידאוווטרמן ליאורב'ה' 14:00-17:002.0
13429ניו-מדיה ומרשתתווטרמן ליאורא'ה' 14:00-17:002.0
13819ציור סמ' א'קריספל יוסףא'ג' 09:00-13:002.0
13939צילוםאופיר גלעדא'ד' 14:00-17:002.0
14209ציור קאברים""שני גיל מרקוב'ג' 14:00-17:002.0
14219רישוםליכטנברג טמירא'ד' 14:00-18:002.0
14229הדפסטולקובסקי צביא'ה' 14:00-17:002.0
14259ציור סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ'ב'ב' 14:00-17:002.0
14539פיסול ורישוםנבוק הילה טוניב'ה' 14:00-18:002.0
16089אודיופישוף אהדא'ה' 14:00-17:002.0
16109בין פיסול לוידאוווטרמן ליאורא'ה' 10:00-13:002.0
16109בין פיסול לוידאוווטרמן ליאורא'ה' 10:00-13:002.0
16119פיסול וניו-מדיהבן-משה איתןא'ה' 09:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >