אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1011וידאורוקני אלהםחובה אא'ד' 09:00-13:002.0
1012וידאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-18:002.0
1013וידאוסגל מירי, ד"רחובה אא'ד' 09:00-13:002.0
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-16:002.5
1020פיסולאברהמי יוחאיחובה אא'ד' 10:00-16:002.5
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 10:00-16:002.5
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ב' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ג' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ד' 09:00-10:00.0
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםיהלום שחרחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1030רישוםקינן טליהחובה אא'ב' 09:00-13:002.0
1040צילוםמסל תמרהחובה אא'ב' 10:00-13:002.0
1050ציורגולד מאיהחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1050ציוריעקובי אתיחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1050ציורישראלי טליהחובה אא'ה' 10:00-16:002.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותדרור כרמיחובה אא'ג' 14:00-17:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אא'ד' 14:00-17:002.0
12009נקודת מפגש סמ' א'כהן שניידרמן הילהא'ד' 17:00-20:00.0
12019נקודת מפגשמלץ פיטר יעקבנקודות מפגשא'ג' 16:00-17:004.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >