אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

וידיאו

1011
רוט מנחם, סמסטר ב', יום ב', 14:00-17:00
1.5
השימוש בוידיאו ככלי ביטוי בשדה האמנות הפלאסטית צובר תאוצה וארגז הכלים של העוסקים באמנות התרחב וכעת הם נדרשים להתמצא בסביבה טכנולוגית מאתגרת. האמנות הפלסטית משתמשת בטכנולוגיה יעודית לצילומי קולנוע או לתיעוד ימי הולדת ומכפיפה אותה לצרכיה, יומרותיה וגחמותיה. התפתחות מהירות החישוב של המחשב הביתי מאפשרת כיום לכל מאן דבעי לערוך על גבי המחשב האישי מניפולציות מורכבות לדימוי וידיאו. כך גם נוצרה קלות לייצר דימוי וידיאו בזכות הנגישות הגבוהה למצלמות ולטכנולוגיה.הקורס יתמקד בשלב ה-post production ובעריכת וידיאו בפלטפורמות שונות בגישה המשלבת את הפן הטכנולוגי עם היומרה האמנותית בחיץ שבין אמנות פלאסטית וקולנוע. במהלך 12 המפגשים הסטודנטים ילמדו עריכת וידיאו ואופנים ליישם את עבודתם במדיה דיגיטאלית להקרנה פרונטאלית או להצבה/הקרנה בחלל התצוגה. נוכחות הסטודנט בכל השיעורים והגשת עבודות הבית חובה.