אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

הדרכה בסדנת פיסול

1022
מרקוביץ גיא, סמסטר א', יום ב', 09:00-10:00
מרקוביץ גיא, סמסטר א', יום ג', 09:00-10:00
מרקוביץ גיא, סמסטר א', יום ד', 09:00-10:00
.0
בסמסטר א' תתקיים הדרכה על הציוד וכלי העבודה בסדנת הפיסול בהדרכת גיא מרקוביץ - ממונה הסדנה.