אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רישום

1030
חמו אירית, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
ליבנה דורון, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
עבוד אמיל ג'ומאנה, סמסטר א', יום ג', 10:00-13:00
1.5
Streams / זרםThe course will focus on elements of continuous lines, forms and thoughts in Drawing practice. The course will explore ways of drawing that are related to what I refer to as “Stream of Consciousness Drawing / זרם התודעה באיור”