אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

סדנה רעיונית

1060
אופיר גלעד, סמסטר ב', יום ד', 09:30-11:00
דביר יותם, סמסטר א', יום ג', 14:00-16:00
1.0
בקורס זה נבקש להתמסר לשאלות סביב מעשה האמנות. ברם, במקום לבצע סקירה היסטורית התפתחותית על ציר זמן רציף, לינארי וכרונולוגי ננסה לבחון שאלות אלה דרך מניפה של קריאות ומבטים, שאינם מתלכדים לכדי מערכת אחת, שיטתית או קוהרנטית. מבט שבור, מקוטע ומבוזר שכזה, המסמן באופנים שונים את נקודות עיוורונו שלו, הוא אולי מה שמעשה האמנות כבר תמיד זימן אותנו לחשוב. במובן זה נוכל לומר שמעשה-האמנות איננו מתפקד רק כמושא לעיון במסגרת הקורס, אלא משרטט באופן פרום וארעי גם את קווי המתאר הרעיוניים המשמשים לו כמסגרת.חובות הקורס: נוכחות בשיעור, קריאה, פרזנטציות, חיבור מסכם בכתב בסוף הקורס.