אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

הדפס

1100
זוסמן מאשה, סמסטר ב', יום ג', 14:00-17:00
קריצמן אברהם, סמסטר ב', יום ב', 10:00-13:00
קריצמן אברהם, סמסטר ב', יום ג', 16:30-19:30
2.0
קורס מבוא להדפס המתמקד בטכניקות ההדפס הבסיסיות של דפוס שקע, דפוס בלט והדפס רשת.מטרת הקורס ליצור היכרות עם עולם ההדפס: אופני העבודה בטכניקות ההדפס השונות, המאפיינים שלהם והמגבלות המסורתיות שלהם. נכיר את ההיסטוריה של תחום ההדפס ואת האמנים הפועלים בו כיום. כמו כן נשאף ליצור שיח ביקורתי על תחום ההדפס והעבודה הנעשית בו.במהלך הקורס נעבוד בסדנת ההדפס ונתנסה בטכניקות שונות לצד קריאה משותפת של טקסטים בתחום ההדפס ומחוצה לו. נצפה במצגות וביצירות אמנות משפיעות בתחומי ההדפס השונים, נעשה סיור לצפות ביצירות הדפס מקוריות ונעבוד לקראת תרגילים מנחים בסדנה ובבית. ממשתתפי הקורס יגבה תשלום עבור חומרים (בתש"פ עמד הסכום על 200 ₪)