אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

ביקורת קבוצתית

11929
ניר אורי, סמסטר ב', יום ב', 10:00-13:00
2.0
הקורס פונה לסטודנטים משנים ב'-ד' המחפשים מסגרת המוקדשת להתבוננות מעמיקה ביצירתם, ושרואים את עבודתם כתלויית חלל.הקורס נועד לענות על הצורך במסגרת שיחה שחורגת מהמתכונת המגבילה של השיחות בשיעורים, ובביקורות סוף השנה. בשיחות שלנו נבקש להאריך עד למקסימום את הארוע של המפגש עם התערוכה, ונבקש לדחות את השיפוטים האישיים של הצופה לטובת קריאה קולקטיבית נדיבה של העובדות. בכל שיעור יציגו שני סטודנטים שתי תערוכות, כשכל תערוכה זוכה לשיחה קבוצתית באורך שבין שעה לשעה וחצי. דרישות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, והגשת תערוכה.