אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

נקודת מפגש סמ' ב'

12069
אופיר גלעד, סמסטר ב', יום ד', 11:30-13:00
2.0
נקודת המפגש מהווה אפשרות ייחודית לשיחה והתבוננות בעבודות ובחומרים המהווים להם רקע ותוכן. מפגש ודיון המאפשר התמקדות בעבודה האישית דרך הקשרים רעיוניים, חומריים, חזותיים ואסוציאטיביים, דרכם עולות אפשרויות יצירה חדשות. ננסה למקם ולבחון את העשייה האישית אל מול הכלים והחומרים הרלוונטיים לתהליכי העבודה. כל אלה נעשים משמעותיים ככל שההיכרות מעמיקה וככל שתהליך העבודה מתמשך ומימד הזמן מצטבר.בהתאם למהלך הזמן והאפשרויות העומדות בפנינו נקיים מפגשים קבוצתיים לדיון בנושאים רחבים יותר ולשאלות המתייחסות במישרין לתנאי התצוגה ולמימוש העבודה בחלל. דרישות הקורס הינם עבודה אינטנסיבית ומתמשכת, תשוקה, סקרנות ומחויבות למפגש ונוכחות בהתאם לפגישות האישיות והקבוצתיות הנקבעות מראש.