אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

זהות אישית" "

12638
אדון ראידה, סמסטר ב', יום ד', 14:00-17:00
2.0
הקורס יעסוק באמנות הווידאו. ההוראה תשלב בין העיוני והמעשי ותכלול הרצאות על עבודות של אמנים, צפייה בסרטים וצילומים, וחשיפה למושג דרמה יוצרת. מטרת הקורס היא לעודד את הסטודנטים לעסוק בשאלות של זהות אישית הנולדות נוכח החיים בתוך מציאות של קונפליקט מתמשך יתרה מכך האופן בו החברה והתרבות מגיבות לקונפליקט להקשריו ההיסטוריים ולאירועים עכשוויים והאופן בו הוא מתפתח בתודעה הציבורית ובדעת הקהל מעצבות את הפרט ומשפיעות על חיי. הכוונה היא ליצור במה שבה יוכלו הסטודנטים להגיב לשאלות מהותיות הנולדות נוכח מציאות קונפליקטואלית ובעיקר לאופן בו הם כאינדיבידואלים וכיוצרים עוסקים בהן או מבקשים להשפיע עליהן . זהות אישית או קונפליקט אינם דווקא פוליטיים - זהות אישית יכולה להיות זהות פמיניסטית, מגדרית וכד', ובאמצעות ראייה שונה היא יכולה לעורר שאלות שיש בכוחם לשנות את פני החברה. במהלך הקורס הסטודנטים ישתמשו בשלושה כלים, וידאו ארט, רישום ופרפורמנס.