אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

נקודת מפגש סמ' א'

12709
בורקובסקי שוקי, סמסטר א', יום ד', 14:00-17:00
2.0
בקורס יהיו שני צירים מקבילים לדיון: אישי וקבוצתי - הנחיית סטודיו + ספר אמן ההנחיה האישית תתרכז בבחינת האפיונים האישיים המוצפנים בעבודתו של כל סטודנט ובמרכיבים היכולים להפוך אותה ל"מדוייקת" יותר. ההנחיה תנסה לעמוד על ה'עולם' אותו מביא הסטודנט לעבודתו ואת האופן בו הוא מקבל ביטוי ביצירתו. הנחיית הסטודנט תצא מתוך העניין והמדיום בו עסוק הסטודנט!. (כל סטודנט ייפגש עם המרצה ל 'פגישת סטודיו' כארבע פעמים בסמסטר.) במסגרת הקבוצתית (אחת לשבועיים) נעסוק ב "ספר אמן" ( ARTIST- BOOK ) . אבל מהו 'ספר- אמן'?ספר האמן הוא מדיום אוטונומי! ספר-אמן איננו קטלוג, איננו תיעוד ואיננו אינפורמציה על עבודתו של האמן. הוא יצירה העומדת לעצמה שה'ספר' הוא החלל שלה ומרחב הזמן בו היא מתקיימת.ספרי- אמן התפתחו החל משנות ה-60 של המאה ה-20 ונתנו לאמנים חירות וחופש ממגבלות תולדות האמנות והממסד האמנותי. ספר האמן מאפשר עשייה מתוך פנורמה מרתקת של תפיסות שונות זו מזו המזמינות ומאפשרות שימוש במגוון טכניקות עשיר.בקורס נכיר ונראה ספרי-אמן של אמנים מפורסמים מהארץ ומחו"ל (חלקם הגדול מהאוסף של המרצה) ונפרוש את מכלול התפיסות והאפשרויות שספר-האמן מאפשר כדי שכל סטודנט יוכל לפתח וליצור במסגרת הקורס ספר-אמן עצמאי! (הסטודנט יזוכה ב-2 נ"ז עבור ההנחייה האישית + 1 נ"ז ל- "ספר-אמן", כלומר 3 נ"ז לכל סמסטר!)