אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

חשיבה גלובלית

13309
הראל ניר, סמסטר ב', יום ה', 10:00-13:00
2.0
קורס מדיה בדגש על מרחב דיגיטלי / אינטרנטהרשת הינה מדיום מרכזי לתקשורת ואינטראקציה. באמצעותה אנו פועלים ומתקשרים עם מכונות, מידע ואנשים. קורס זה ינסה לבחון ולהציע אופנים להצגת ויצירת אמנות ברשת. העבודה המעשית בקורס תהיה מכוונת אינטרנט (כמרחב פעילות, תצוגה, ותקשורת). המשתתפים יחקרו את האפשרויות הגלומות במדיה דיגיטלית בסדרת פרויקטים. עיקר העבודה תובנה כמעבדה בה יתקיים מחקר וניסוי ישיר מול החומרים, תוך שימוש בדימויים דיגיטליים, סאונד, וידאו, קוד וברשת עצמה. תוצאות הקורס יוצגו באתר שיבנה עבור הליך המחקר המשותף. האתר ישמש לביקורת, תצוגה והפצה של הפרויקטים השונים. בקורס ננסה לבחון מודלים של אמנות וירטואלית, שאפשרות החשיפה שלה הינה לכאורה גלובלית, ולהציע שימוש שונה למונח site specific, נבחן את היחסים בין צורת ההפצה ויצירת האומנות.הקורס יספק מבוא לכלי פיתוח לרשת.