אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות וטכנולוגיה, נייר וספרי אמן

14229
טולקובסקי צבי, סמסטר א', יום ה', 14:00-17:00
2.0
אמנות וטכנולוגיה,נייר וספרי אמןבמהלך הקורס יושם דגש על פרקטיקות וטכנולוגיות מסורתיות שחלקן נכחדות בתחום הציור ועשיית נייר,המטרה לחדד תובנות ביצירה עכשווית,בניית מודלים דו ותלת מימדיים וכן ביצוע והפקת ספרי אמן כערך אישי ויחידי, הקורס מתנהל כסדנה מעשית ופעילה תוך התנסות במדיומים וכלי עבודה אלטרנטיביים המאתגרים יצירה עכשווית מבוססת על תובנות היסטוריות,-- יצירה תוך התנסות טעייה ושבירת מוסכמות מהווים בסיס מוצהר כמטרת הפעילות בקורס, הקורס מלווה בהרצאות ענייניות, נתוח חומר ארכיוני,הסטודנט אינו נדרש לכלים ספציפיים, בסיום הקורס מתחייבת תצוגה אישית מסכמת עם נימוק קונספט חופשי לפי בחירת הסטודנט