אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

כלים שלובים

14249
ליכטנברג טמיר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-18:00
2.0
קורס משלב עשייה חברתית. הקורס יציג וידון בהיסטוריה ובהווה של המפגש בין אמנות לחברה. נלמד פרקטיקות של איסוף נתונים, ניתוח והעלאת שאלות ובעיות של קהילה מבוססת שכונה או אוכלוסייה (גיל הזהב, צרכים מיוחדים וכדומה), הצגת פתרונות אפשריים, בחירה דמוקרטית לאור הנסיבות הקיימות, גיוס משאבים, הפקה וביצוע של פעולה קצרה וארוכת מועד, יחידה או משולבת בעבודת צוות, בהשתתפותה ולטובתה של הקהילה הנבחרת. שיח פתוח ועירני בין הרצוי למצוי מתקיים תוך כדי תנועה. מטרת הקורס היא לעורר, לשמר ולגבות את המוטיבציה להרחיב את קשת המחשבה, הארגון והפעולה היצירתית החברתית מול קהלים וקהילות שאינם הצרכנים הטבעיים של האמנות.